За нас

За нас

НАШАТА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧОКОНЯНИ"

 

 Имам аз приятел голям,

направен от злато и вечно засмян.

Всяка сутрин с лъч ме буди и двамина

отиваме в нашата детска градина.

Наричаме я "ЧОКОНЯНИ" - 

тук сме всички весели,засмяни.

Тук играем,тук си пеем

и задружно си живеем.

Тук ни чакат изненади,

пълна раница с награди,

тук ни чакат нашите играчки

и с добри приятели закачки.

Госпожите учат ни грижливо

как да се държим учтиво,

как помощ в беда да дадем

и на всеки ръка да подадем.

Слушаме ги ние в захлас

и задаваме много въпроси - 

защо листата жълти са през есента,

защо охлювът къщичката си носи?

А когато госпожата

тихичко реди приказка позната,

слагаме главички уморени

на леглата с шарени премени.

В този дом чудесен

животът ни е песен,

от слънчеви лъчи огряни

в детската градина "ЧОКОНЯНИ"!

 

Стефка Павлова