Преподаватели

Нашата мисия: Да насърчим родителите да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат, и да подкрепим децата да се превърнат в най-добрите възрастни, които могат да станат.

Нашите ценности: Ние вярваме, че вие сте най-добрите родители за вашето дете. И можете да станете още по-добри.

Ние сме убедени, че най-важните ресурси за пълноценното развитие на едно дете са семейството и училището. И връзката между тях е важна.

Ние вярваме, че всяко дете има право на равен достъп до качествено образование. И заедно можем да му го осигурим.

Ние сме убедени, че всички деца и семейства заслужават добро качество на живот. И това е наша споделена отговорност.