ПГ 5г. "Слънчице" - Основна сграда

ПГ 5г. "Слънчице" - Основна сграда

ПГ 5г. "Слънчице" - Основна сграда

учители: М. Червенкова - старши учител ,

К. Сараджова - учител ДГ

помощник-възпитатели : П. Велкова , Н. Котова

 

 

 

 

 

Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейно…