Денят на Земята

Денят на Земята

Денят на Земята

В Деня на Земята в дворовете на детските градини в Община Пирдоп цъфнаха свежи и уханни цветя,а въздухът се освежи и пречисти от вечно зелените туи край оградата.

С най- - искрена благодарност към  "АУРУБИС БЪЛГАРИЯ"АД за доставените цветя във всички сгради на Детска градина "Пека и Карло Чоконяни" - гр.Пирдоп.