Съобщение за нов прием на деца в ДГ"Пека и Карло Чоконяни"

Съобщение за нов прием на деца в ДГ"Пека и Карло Чоконяни"

ДГ ”Пека и Карло Чоконяни” – гр.Пирдоп, Софийска област

 

Съобщение

 

Относно:  Записване на деца

за учебната 2022 /2023 година

за яслена и първи групи в сградите :”Чоконяни”,„Снежанка”, „Н.Генчева” и с.Душанци

 

Документи се приемат  всеки работен ден

в сграда “Чоконяни“

гр.Пирдоп , улица „Чоконяни” №6

от 17.01.2022г. до 30.04.2022г.

 

Родителите подават:

1.Заявление за приемане  на дете в детска градина „Пека и Карло Чоконяни”   / по  образец /

2.Копие от Удостоверение за раждане на детето