С благодарност към "Аурубис България"АД

С благодарност към "Аурубис България"АД

ДГ ”Пека и Карло Чоконяни” – гр.Пирдоп, Софийска обл.

 

 

 На 16 май 2022г.  Детска градина ”Пека и Карло Чоконяни” – гр.Пирдоп получи дарение – 4 преносими компютри Notebook Lenovo. Новите устройства са необходими на учителите за продължаващото провеждане на основни форми на педагогическо взаимодействие с децата в интерактивна среда, както и за организиране на обучение от разстояние на педагозите.

Дарението е предоставено от „Аурубис България“АД в изпълнение на перо „Образование“ по Партньорска програма.

 С финансовата подкрепа на същата компания през летните месеци ще бъде осъществено и обучение на 13 педагози от ДГ““Пека и Карло Чоконяни“ за повишаване на квалификацията им и придобиване на втора професионално-квалификационна степен в СУ „Св. Климент Охридски“- град София.

 Екипът на ДГ“Пека и Карло Чоконяни“ изказва най-сърдечна благодарност на ръководството на „Аурубис България“ АД за доброто партньорство, изградено и развивано с годините.