Европейска схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Европейска схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Европейска схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Грижата за здравето на децата е основополагащо начало, това е основната цел, която е заложена в прилагането на схема „Училищен плод” и „Училищно мляко“ в Република България.

Общата цел на схемата за предлагане на плодове и мляко в училищата и в детските градини е да се осигури юридическа и финансова рамка за трайно увеличаване на делът на плодовете и зеленчуците, млякото и млечните изделия в храненето на децата, особено във възрастта, когато се оформят хранителните им навици, да повиши тяхната осведоменост за сектора на плодовете и млякото, както и да развие навиците им за здравословно хранене.